Tôn Đông Á

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tôn xám sáng đông á 0.45mm GR4 3.7-3.8kg/m

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn xám sáng đông á 0.45mm GR4 3.7-3.8kg/m

Liên hệ để báo giá
Tôn lạnh xanh ngọc 4dem đông á s 3.23kg/m

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn lạnh xanh ngọc 4dem đông á s 3.23kg/m

Liên hệ để báo giá
Xanh ngọc đông á W 0.5mm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh ngọc đông á W 0.5mm

Liên hệ để báo giá
Xanh ngọc đông á S 0.45mm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh ngọc đông á S 0.45mm

Liên hệ để báo giá
	Tôn lạnh Đông Á loại 2 AZ30 đến AZ150 K1200 - K1250 G300 - G550

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn lạnh Đông Á loại 2 AZ30 đến AZ150 K1200 - K1250 G300 - G550

Liên hệ để báo giá
Tôn Lạnh Đông 0.26 mm (+-0.03) 2.36 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn Lạnh Đông 0.26 mm (+-0.03) 2.36 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Liên hệ để báo giá
Tôn Lạnh Đông 0.28 mm (+-0.03) 2.55 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn Lạnh Đông 0.28 mm (+-0.03) 2.55 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Liên hệ để báo giá
Tôn Lạnh Đông 0.30 mm (+-0.03) 2.74 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Tôn Lạnh Đông 0.30 mm (+-0.03) 2.74 kg/m (+-0.08) BH mòn thủng 10 năm

Liên hệ để báo giá
Xanh Ngọc Lạnh Đông Á  0.25 mm (+-0.06)  1.98 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh Ngọc Lạnh Đông Á 0.25 mm (+-0.06) 1.98 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Liên hệ để báo giá
Xanh Ngọc Lạnh Đông Á  0.3 mm (+-0.06)  2.45 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh Ngọc Lạnh Đông Á 0.3 mm (+-0.06) 2.45 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Liên hệ để báo giá
Xanh Ngọc Lạnh Đông Á  0.35 mm (+-0.06)  2.83 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh Ngọc Lạnh Đông Á 0.35 mm (+-0.06) 2.83 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Liên hệ để báo giá
Xanh Ngọc Lạnh Đông Á  0.4 mm (+-0.06)  3.3 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Tôn Lạnh - Tôn Màu - Sàn Decking

Xanh Ngọc Lạnh Đông Á 0.4 mm (+-0.06) 3.3 kg/m (+-0.1) BH thủng 10 năm phai màu 3 năm

Liên hệ để báo giá
Zalo
Hotline