Thép tấm hợp kim, carbon, SS400, A36, Q345, ...

Thép tấm hợp kim, carbon, SS400, A36, Q345, ...

 • 52
 • 1.CƠ TÍNH CỦA THÉP KẾT CẤU CACBON THÔNG DỤNG TRUNG QUỐC:
  MÁC THÉP MẪU KÉO UỐN NGUỘI 1080 (6)
  ΔS(MPA) CHIA NHÓM THEO KÍCH THƯỚC (5) ΔS(MPA) Δ(%) THEO NHÓM (5) HƯỚNG DẪN MẪU KÉO B=2A.
  B -CHIỀU RỘNG MẪU. A -CHIỀU DÀY
  NHÓM NHÓM NHÓM A NHÓM B NHÓM C
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ĐƯỜNG KÍNH QUA TÂM UỐN D
  Q195 -195 -185 0 0 0 0 315~390 33 32 0 0 0 0 Dọc 0    
  Ngang 0.5a    
  Q215A(2)
  Q215B
  215 205 195 185 175 165 355 ~410 31 30 29 28 27 26 Dọc 0.5a 1.5a 2a
  Ngang a 2a 2.5a
  Q235A
  Q235B
  Q235C(3)
  Q235D(4)
  235 225 215 205 195 185 375 ~406 26 25 24 23 22 21 Dọc a 2a 2.5a
  Ngang 1.5a 2.5a 3a
  Q255A(2)
  Q255B
  255 245 235 225 215 205 410 ~510 24 23 22 21 20 19 0 2a 3a 3.5a
  Q275 275 265 255 245 235 225 490 ~610 20 19 18 17 16 15 0 3a 4a 4.5a
  (1) Trích ra từ tiêu chuẩn GB 700-88
  (2) Lực đập (hướng dọc) A kv ở 200C là 27i
  (3) A kv ở 00C là 27i
  (4) Akv Ở -200c là 27i
  (5) Mẫu thử kéo từ nhóm 1-6 chia theo kích thước vật liệu
  Chia nhóm                     Nhóm 1             Nhóm 2          Nhóm 3             Nhóm 4                  Nhóm 5               Nhóm 6
  Độ dày hoặc
  đường kính vật liệu       ≤ 16              > 16~ 40         > 40 ~ 60          > 60 ~  100           > 100 ~ 150         > 150
  —————————————————————————————————————————————————————
  (6)Mẫu thử uốn  từ nhóm A-C là chia theo nhóm kích thước theo vật liệu
  Chia nhóm                Nhóm A           Nhóm B           Nhóm C
  Độ dày hoặc
  đường kính vật liệu                     ≤ 60               > 60 ~ 100       > 100 ~ 200                
  —————————————————————————————————————————————————————-
  (Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.173 – 175)

   

  2. CƠ TÍNH THÉP KẾT CẤU  CACBON THÔNG THƯỜNG NHẬT BẢN:
  MÁC THÉP GIỚI HẠN CHẢY (MPA) ≥(1) (2) ĐỘ BỀN KÉO ΔB (MPA) ĐỘ GIÃN DÀI ≥ UỐN CONG 1080R BÁN KÍNH MẶT TRONGA ĐỘ DÀY HOẶC ĐƯỜNG KÍNH
  ĐỘ DÀY HOẶC ĐƯỜNG KÍNH (MM) ĐỘ DÀY HOẶC ĐƯỜNG KÍNH (MM) Δ (%)
  ≤ 16 > 16 > 40
  SS330 (SS34) 205 195 175 330 ~430 Tấm dẹt ≤ 5
  > 5
  ~ 16
  16 ~
  50
  > 40
  26
  21

   

  26

  28

  r = 0.5a
  205 195 175 330 ~430 Thanh, góc ≤ 25 25
  30
  r = 0.5a
  SS400 (SS41) 245 235 215 400 ~510 Tấm dẹt ≤ 5
  > 5
  ~ 16
  16 ~
  50
  > 40
  21
  17

   

  21

  23

  r = 1.5a
  Thanh, góc ≤ 25
  > 25
  20
  24
  r = 1.5a
  SS490 (SS50) 280 275 255 490 ~605 Tấm dẹt ≤ 5
  > 5
  ~ 16
  16 ~
  50
  > 40
  19
  15

   

  19

  21

  r = 2.0a
  Thanh, góc ≤ 25
  > 25
  18
  21
  r = 2.0a
  SS540
  (SS55)
  400 390 0 540 Tấm dẹt ≤ 5
  > 5
  ~ 16
  16 ~
  50
  > 40
  16
  13

   

  17

  r = 2.0a
  400 390 0 540 Thanh, góc ≤ 25
  > 25
  13
  17
  r = 2.0a
  (1)   Độ dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa.
  (2)   Thép độ dày > 90mm, mỗi tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%.
  (Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 – 294)

   

  3. CƠ TÍNH THÉP KẾT CẤU HÀN
  MÁC THÉP GIỚI HẠN CHẢY (MPA) ≥ ĐỘ BỀN KÉO ĐỘ GIÃN DÀI ≥ AKV (0OC)/J
  ĐỘ DÀY  (MM) ĐỘ DÀY (MM) ĐỘ DÀY (MM) Δ (%)
  <16 16 ~ 40 40 ~ 75 75 ~ 100 100 ~ 160 160 ~ 200 <100 100 ~ 200
  SM400A
  SM400B

   

  SM400C

  245 235 215 215 205 195 400 ~ 510 400 ~ 510 < 5
  5 ~ 16
  16 ~ 50
  > 40
  23
  18
  22
  24
  ≥ 27
  ≥ 47
  SM 490A
  SM 490B

   

  SM 490C

  325 315 295 295 228 275 490 ~ 610 490 ~ 610 <5
  5 ~ 16
  16 ~ 50
  > 40
  22
  17
  21
  23
  ≥ 27
  ≥ 47
  SM490YA
  SM490YB

   

  365 355 335 325 490 ~ 610 0 < 5
  5 ~ 16
  16 ~ 50
  > 40
  19
  15
  19
  21
  ≥ 27
  SM520B
  SM520C

   

  365 355 335 325 520 – 640 0 < 5
  5 ~ 16
  16 ~ 50
  > 40
  19
  15
  19
  21
  ≥ 27
  ≥ 47
  SM 570 460 450 430 420 570 – 720 0 < 16
  > 16
  > 20
  19
  26
  20
  ≥ 47
  (-50C)
  (Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 – 294)
   
  4. CƠ TÍNH CỦA THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO, THÉP BỀN KHÍ QUYỂN VÀ THÉP CỐT BÊ TÔNG:
  MÁC THÉP PHẨM CẤP GIỚI HẠN CHẢY (MPA) ≥CHIỀU DÀY HOẶC ĐƯỜNG KÍNH (MM) ĐỘ BỀN KÉOΔB (MPA) ĐỘ GIÃN DÀI Δ (%) CHỊU CÔNG VA ĐẬP(1) UỐN CONG 108O (2)
  ≤ 16 > 16 ~ 35 35 ~ 50 50 ~ 100 OC AKV/J ≥ ≤ 16 > 16 ~ 100
  Q295 A
  B
  295
  295
  275
  275
  255
  255
  235
  235
  390 ~ 570
  390 ~ 570
  23
  23

  20

  34
  d = 2a
  d = 2a
  d = 3a
  d = 3a
  Q345 A
  B
  C
  D
  E
  345
  345
  345
  345
  345
  325
  325
  325
  325
  325
  295
  295
  295
  295
  295
  275
  275
  275
  275
  275
  470 ~ 630
  470 ~ 630
  470 ~ 630
  470 ~ 630
  470 ~ 630
  21
  21
  22
  22
  22

  +20
  0
  -20
  -40
  -34
  34
  34
  27
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  Q390 A
  B
  C
  D
  E
  390
  390
  390
  390
  390
  370
  370
  370
  370
  370
  350
  350
  350
  350
  350
  330
  330
  330
  330
  330
  490 ~ 650
  490 ~ 650
  490 ~ 650
  490 ~ 650
  490 ~ 650
  19
  19
  20
  20
  20

  +20
  0
  -20
  -40

  34
  34
  34
  27
  d = 2a
  d =2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  Q420 A
  B
  C
  D
  E
  420
  420
  420
  420
  420
  400
  400
  400
  400
  400
  380
  380
  380
  380
  380
  360
  360
  360
  360
  360
  520 ~ 680
  520 ~ 680
  520 ~ 680
  520 ~ 680
  520 ~ 680
  18
  18
  19
  19
  19

  +20
  0
  -20
  -40

  34
  34
  34
  34
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  Q460 C
  D
  E
  460
  460
  460
  440
  440
  400
  420
  420
  420
  400
  400
  400
  520 ~ 720
  520 ~ 720
  520 ~ 720
  17
  17
  17
  0
  -20
  -40
  34
  34
  27
  d = 2a
  d = 2a
  d = 2a
  d = 3a
  d = 3a
  d = 3a
  (1) Thử theo hướng dọc(2) Đường kính uốn (d), độ dày hoặc đường kính mẫu thử (a)

   

  5. THÀNH PHẦN CƠ TÍNH THÉP TẤM VÀ BĂNG CÁN NÓNG:
  MÁC THÉP ĐỘ GIÃN CỐT THÉP UỐN CONG
  ĐỘ BỀN CHẢY (MPA) ĐỘ GIÃN DÀI (%) GÓC UỐN ĐỘ DÀY< 3.2MM ĐỘ DÀY≥ 3.2MM
  1.2 ~ 1.6 MM 1.6 ~ 2.0 MM 2.0 ~ 2.5 MM 2.5 ~ 3.2 MM 3.2 ~ 4.0 MM ≥ 40
  SPHC 270 min 27 min 29 min 29 min 297 min 31 min 31 min 180o d = a d = 0.5 a
  SPHD 270 min 30 min 32 min 33 min 35 min 37 min 39 min 180o    
  SPHE 270 min 31 min 33 min 35 min 37 min 39 min 41 min 180o    
  SPHF 270 min 37 min 38 min 39 min 39 min 40 min 42 min 180o    

   

  6. THÀNH PHẦN CƠ TÍNH THÉP TẤM VÀ BĂNG CACBON CÁN NÓNG:
  MÁC THÉP ĐỘ GIÃN CỐT THÉP UỐN CONG
  ĐỘ BỀN CHẢY (MPA) ĐỘ GIÃN DÀI (%) GÓC UỐN ĐỘ DÀY < 3MM ĐỘ DÀY ≥3
  1.2 ~ 1.6MM 1.6 ~ 3.0MM 3 ~ 6.0MM 6 ~ 13MM
  SPHT1 270 min 30 min 32 min 35 min 37 min 180o d = a d = 0.5 a
  SPHT2 340 min 25 min 27 min 30 min 32 min 180o d = a d = 1.5 a
  SPHT3 410 min 20 min 22 min 25 min 27 min 180o d = 1.5 a d = 2.0 a
  SPHT4 490 min 15 min 18 min 20 min 22 min 180o d = 1.5 a d = 2.0 a

   

  7. THÀNH PHẦN CƠ TÍNH THÉP CHO KẾT CẤU VÀ XÂY DỰNG, CƠ KHÍ – NGA:
  MÁC THÉP ΔB (MPA) ΔB (MΠA) CHIA THEO ĐỘ DÀY Δ (%) CHIA THEO ĐỘ DÀY THỬ UỐN 180O(CHIA THEO ĐỘ DÀY) (1)
  ≤ 20MM (20 ~ 40) MM (40 ~ 100) MM >  100MM ≤  20MM (20 ~ 40) MM > 40MM ≤ 20MM > 20MM
  CT0 ≥ 304 23 22 20 d = 2a d = a
  CT1 kπ 304 ~ 392 33 35 32 (d = 0) d = a
  CT1 πc
  CT1 cπ
  314 ~ 412 34 33 31 (d = 0) d = a
  CT2 kπ 324 ~ 412 216 206 196 186 33 32 30 (d = 0) d = a
  CT2 πc
  CT2 cπ
  333 ~ 431 226 216 206 196 32 31 29 (d = 0) d = a
  CT3 kπ 363 ~ 461 235 226 216 196 27 26 24 (d = 0) d = a
  CT3 πc
  CT3 cπ
  373 ~ 481 245 235 226 206 26 25 23 (d = 0) d = a
  CT3 Гπc
  CT3 Гcπ
  373 ~ 490 245 235 226 206 26 25 23 (d = 0) d = a
  CT4 kπ 402 ~ 510 255 245 235 226 25 24 22 (d = 0) d = a
  CT4 πc
  CT4 cπ
  412 ~ 530 265 255 245 235 24 23 21 (d = 0) d = a
  CT5 πc
  CT5 cπ
  490 ~ 628 284 275 265 255 20 19 17 d = 3a d = a
  CT5 Гπc 451 ~ 588 284 275 265 255 20 19 17 d = 3a d = a
  CT6 πc
  CT6 cπ
  ≥ 588 314 304 294 294 15 14 12 d = a

Liên hệ: 18009431

LÀM VIỆC 7H - 17H | THỨ 2 - THỨ 7

Hotline

18009431

Kinh Doanh 1

0818808215

Kinh Doanh 2

0834390055

Kinh Doanh 3

0815800261

Quản Lý

0777544434

Giới Thiệu Về Công Ty TNHH Linh Nga

Tôn Thép Linh Nga tiền thân là một trong những nhà máy Tôn đầu tiên được mở ra tại Sông Bé (Bình Dương ngày nay). Cùng với sự phát triển và biến đổi theo thị yếu của Thị Trường. Nhà máy tôn Linh Nga đã mở rộng trong phân phối các sản phẩm khác ngoài Tôn như: Thép Hộp Ống, Xà Gồ Thép, Thép Hình, Thép Tấm, Tôn Cuộn, …

 • Thông tin sản phẩm
 • Chứng nhận CO/CQ
NO. TRUNG QUỐC ĐỨC   PHÁP T/C QUỐC TẾ NHẬT NGA THÙY ĐIỂN ANH MỸ
  GB DIN W-Nr NF ISO JIS ROCT SS BS ASTM UNS
1 Q195 (A1,B1) S185 (St33) 1.0035 S185 (A33) HR2 CT1 kπCT1 cπCT1 pπ   S185
(040A10)
A285M Gr. B
2
3
Q215A
A215B (A2, C2)
USt 34-2
RSt 34-2
1.0028
1.0034
A34
A34-2NE
HR1 SS330(SS34) CT2 kπ -2,-3
CT2 pπ-2, -3
CT2 cπ -2, -3
1370 040A12 A283M Gr. C
A 573 M Gr.58
4
5
6
7
Q3235A
Q235B
Q235C
Q235D
(A3,C3)

 

S235JR
S235JRG1
S235JRG2

 

(St 37-2,
USt 37-2,
RSt 37-2)

1.0037
1.0036
1.0038
S235JR
S235JRG1
S235JRG2
(E24-2, E24-2 NE)
Fe 360A
Fe360D
SS400(SS41) CT3 kπ -2
CT3 kπ -3
CT3 kπ -4B
CT3 kπ -2
1311
1312
S235JR
S235JRG1
S235JRG2
(40B.C)
A570 Gr. A
A570 Gr. D
A283M Gr. D
K02501
K02502
8
9
Q255A
Q255D
(A4,C4)
St44-2 1.0044 E28-2 SM400A
SM400B
(SM41A,
SM41B)
CT4 kπ -2
CT4 kπ -3B
CT3 kπ -2
1412 43B A709 Gr.36
10 Q275
(C5)
S275J2G3
S275J2G4
(St44-3N)
1.0144
1.0145
1.0055
S275J2G3
S275J2G4
Fe430A SS490
(SS50)
CT5 kπ -2
CT5 πcB
CT5 πc -2
1430 S275J2G3
S275J2G4
(43D)
K02901

Nguồn: Đối tác

SẢN PHẨM TÌM KIẾM GẦN ĐÂY

Thép tấm hợp kim, carbon, SS400, A36, Q345, ...

Thép Tấm Trơn, Gân

Thép tấm hợp kim, carbon, SS400, A36, Q345, ...

Liên hệ để báo giá
Zalo
Hotline