Tag Archives: mẹo hay

Sai số (dung sai) và ảnh hưởng tới giá tôn thép như thế nào?

dung sai cua ton thep

Sai số (dung sai) được xác định ra sao và ảnh hưởng đến giá như thế nào? Dung sai (sai số) là gì? Dung sai là phạm vi sai số cho phép của sản phẩm. Trị số dung sai bằng hiệu số giữa kích thước giới hạn lơn nhất và kích thước giới hạn nhỏ […]

Tôn Thép Linh Nga có thể sử dụng chức năng lưu dữ liệu bộ nhớ tạm để giúp bạn lướt web nhanh hơn ?