Lưu trữ thẻ: Bảng Giá Thép Hộp

Bảng giá sắt hộp đen hộp kẽm 10×40, 15×30, 40×60

ong hop kem

Giá sắt hộp đen 10×40 0.5li, 0.6li, 0.7li, 1li, 1.2li Hàng Hoá Tỉ Trọng (Kg/Cây) Giá Tham Khảo 10x40x0.5 18.84 228,916 đ/cây 10x40x0.6 22.61 274,698 đ/cây 10x40x0.7 26.38 320,481 đ/cây 10x40x0.8 30.14 366,263 đ/cây 10x40x0.9 33.91 412,045 đ/cây 10x40x1.0 37.68 457,827 đ/cây 10x40x1.1 41.45 503,609 đ/cây 10x40x1.2 45.22 549,391 đ/cây Giá sắt hộp kẽm 10×40[Xem thêm]

Gọi Ngay