Tôn PU cách âm cách nhiệt 3 lớp một mặt bạc

Liên hệ để báo giá

Tôn Pu cách nhiệt có cấu tạo từ 3 lớp từ trên xuống dưới, như sau: Lớp tôn bề mặt, lớp vật liệu cách nhiệt bằng hợp chất PU, và lớp lót bạc tại mặt dưới tấm lợp.

Tôn Thép Linh Nga có thể sử dụng chức năng lưu dữ liệu bộ nhớ tạm để giúp bạn lướt web nhanh hơn ?