Tôn Lạnh Mạ Nhôm Kẽm, tỉ trọng 2.45 Kg/m, Bảo Hành Nội Bộ 3 Năm

28.727 đ/Kg

Tôn lạnh mạ nhôm kẽm hay tôn lạnh ứng dụng:

  • Hệ thống mái, vách, máng xối.
  • Các ứng dụng khác trong ngành xây dựng.
Xóa
Tôn Thép Linh Nga có thể sử dụng chức năng lưu dữ liệu bộ nhớ tạm để giúp bạn lướt web nhanh hơn ?