Tôn Lạnh Mạ Nhôm Kẽm, tỉ trọng 2.45 Kg/m, Bảo Hành Nội Bộ 3 Năm

28.727 đ/Kg

Tôn lạnh mạ nhôm kẽm hay tôn lạnh ứng dụng:

  • Hệ thống mái, vách, máng xối.
  • Các ứng dụng khác trong ngành xây dựng.
Xóa