Thép ống mạ kẽm Ø 13.8 đến Ø 114, 6m, tỷ trọng theo Barem, minh bạch loại 1 loại 2

Liên hệ để báo giá

Quy cách sắt hộp (có cắt sắt thép theo yêu cầu từ khách hàng). Chủng loại ống mạ kẽm: Ø 13.8 | Ø 15.9 | Ø 19.1 | Ø 21 | Ø 21.8 | Ø 22.2 | Ø 24.5 | Ø 25.4 | Ø 27 | Ø 31.8 | Ø 34 | Ø 38.1 | Ø 42 | Ø 49 | Ø 60 | Ø 76 | Ø 76.2 | Ø 90 | Ø 114

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.