Hộp vuông mạ kẽm 10 đến vuông 100, 6m, tỷ trọng theo Barem, minh bạch loại 1 loại 2

Liên hệ để báo giá

Quy cách sắt hộp (có cắt sắt thép theo yêu cầu từ khách hàng). Hộp vuông mạ kẽm : 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 19×19, 20×20, 25×25, 30×30, 38×38, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.