Thép cừ Lasen, cọc lasen, lòng máng 400, dài 6m đến 18m

Liên hệ để báo giá

  • Tiêu chuẩn: JIS, KS, Q;
  • Kích thước thông dụng: 400 x 125 x 13.0 (weight : 60kg/m), 400 x 170 x 15.5 (weight : 76.1kg/m);
  • Chiều dài: 6000 – 18000mm.
Tôn Thép Linh Nga có thể sử dụng chức năng lưu dữ liệu bộ nhớ tạm để giúp bạn lướt web nhanh hơn ?