Lưu trữ Danh mục: Thép Tấm Hình Ống Hộp

Sự khác biệt giữa thép cán nóng (HR) và thép cán nguội (CR) là gì?

thep hc

Sự khác biệt cơ bản giữa thép cán nóng và cán nguội là quá trình xử lý. Thép cán nóng là thép đã được cán ở nhiệt độ cao, trong khi thép cán nguội thực chất là thép cán nóng khi để nguội lại được gia công thêm. Tại đây, vật liệu được làm mát,[Xem thêm]

Gọi Ngay