Tôn sóng ngói

Tôn  sóng ngói hay tôn giả ngói sử dụng Tôn lạnh mạ màu từ tôn Hoa Sen, tôn Đông Á để làm nguyên liệu nên mang đầy đủ đặc tính của tôn lạnh mạ mảu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*