Chính sách đổi/trả hàng hóa (mái tôn và các sản phẩm khác)

Trong trường hợp các sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi sẽ đứng về phía quý khách để đảm bảo cho quyền lợi của quý khách được bồi thường một cách thỏa đáng.

Do hàng hóa của chúng tôi bán ra là hầu hết là hàng sản xuất theo quy cách  dựa trên từng đơn hàng của quý khách nên việc đổi trả hàng chỉ áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất theo quy cách chuẩn như thép hộp, ống thép,thép hình,tôn nguyên cuộn, tấm lấy sáng, vít bắn tôn.