Sứ Mệnh | Tầm Nhìn | Giá Trị Của Chúng Tôi

NHIỆM VỤ (Sứ Mệnh) CỦA CHÚNG TÔi

Giúp cung cấp giải pháp xây dựng và cải tiến phần mái lợp của các công trình dân dụng và công trình công nghiệp cho một cuộc sống bền vững và thoải mái hơn.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty được ưa thích trong ngành của chúng tôi cho tất cả các bên liên quan chính: khách hàng, đối tác, nhân viên của chúng tôi và xã hội chúng ta đang sống.

Để xứng đáng với sự tin tưởng và tôn trọng của các bên liên quan chính của chúng tôi, chúng tôi khác biệt bản thân bằng cách tuân thủ theo tiêu chuẩn cao nhất và thực thi các cam kết của chúng tôi với các bên liên quan.

1. Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và giải pháp có chất lượng cao, với dịch vụ xuất sắc và đáng tin cậy.

2. Đối với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một mạng lưới các nhà cung cấp thành công nhằm tạo ra giá trị lâu dài và bền vững.

3. Đối với nhân viên của chúng tôi, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường tôn trọng nhân phẩm của họ với tư cách là những con người, nâng cao kiến ​​thức và tài năng và trao quyền cho họ là những gì tốt nhất có thể thông qua các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

4. Đối với xã hội chúng ta đang sống, chúng tôi cam kết đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng, và nguồn lực tốt nhất về chuyên ngành của chúng tôi để thúc đẩy sự phát triển vững chắc, an toàn và bền vững hơn dành cho tất cả mọi người. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết tái chế chất thải của chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có trách nhiệm là nơi đáng tin cậy để cung cấp các giải pháp cho phần mái của khách hàng.
Biết được rằng trách nhiệm của công ty bắt đầu từ việc chú ý đến nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan, đối xử công bằng với tất cả các đối tác, phát triển môi trường làm việc thoải mái và giữ gìn tinh thần làm việc hăng say, đồng thơi thực hành các giá trị của chúng tôi trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

• Trung thành với khách hàng và công ty
• Liêm chính đối với khách hàng và đối tác
• Cung cấp dịch vụ xuất sắc
• Đổi mới
• Sự hài lòng của khách hàng
• Làm việc theo nhóm
• Tái chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*